Vi er et team på to tandlæger:

Nils Poulsen
Kit Vibe-Hastrup Iuel

En tandplejer:

Tanja Vindelev Pedersen

Fire klinikassistenter:
Karina Pedersen, Jeanette Güldner, Sascha Schmidt og Charlotte Kjærgaard

På klinikken tilstræber vi en uformel og afslappet omgangstone. Ved kirurgiske indgreb eller indsættelse af implantater m.v. samarbejder vi med tandlæge Svend Fægteborg, der kommer til klinikken, og udfører behandlingen i vante rammer.